Skeppargränd / Åsögatan

Skeppargränd

Skeppargränd

Lotsgatan på Södermalm

Lotsgatan på Södermalm

Vid Sista styvens trappa

Slussen

Vita Bergsparken

Katarina Kyrka

Sista styvens trappa

Svartensgatan

Sofia Kyrka/Vita bergen

Vita Bergen

Malmgårdsvägen

Götgatan ner mot Slussen

Från Stigbergsgatan ner mot Folkungagatan

Ersta Kyrka

Södermalmstak